МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


10.07. 2012 р.                                     м. Київ                                         № 797

 

Про продовження впровадження
науково-педагогічного проекту
«Інтелект України» в практику роботи
загальноосвітніх навчальних
закладів України

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказів Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2008 року № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова» за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» та від 14 липня 2011 року «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» узагальнено матеріали дослідно-експериментальної роботи за період 2008 - 2012 років стосовно завершення  розробки та апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи та з метою подальшої реалізації завдань науково-педагогічного проекту «Інтелект України»,

НАКАЗУЮ:

1.Дослідно-експериментальну роботу на базі загальноосвітніх навчальних закладів Харкова і Харківської області за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» вважати завершеною.
2. Зняти статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня з:
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103;
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 142;
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 156;
Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 176;
Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177;
Харківської  гімназії № 144;
Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської області;
Циркунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області.
3.Затвердити, як такі, що додаються:
3.1.Концепцію реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі.
3.2.Программу розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на 2012-2017 роки.
3.3.Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
3.4. Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», на такі навчальні роки:
5 клас – 2012/2013 навчальний рік;
6 клас – 2013/ 2014 навчальний рік;
7 клас – 2014/ 2015 навчальний рік;
8 клас – 2015/ 2016 навчальний рік;
9 клас – 2016/ 2017 навчальний рік.
3.5.Умови конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».
4.Забезпечити  функціонування груп подовженого дня у проектних 1-7 класах, що комплектуються за принципом «клас-група».
5.Педагогічним колективам – учасникам експерименту оголосити подяку за творчу роботу, розробку й впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та поширення власного досвіду у засобах масової інформації.
6.Продовжити впровадження в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за ініціативою загальноосвітніх навчальних закладів та рішеннями відповідних міських, (районних), обласних управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим.
7.Продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою «Розробка та апробація навчально-методичного забезпечення реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів» на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня гімназії № 169 м. Харкова.
8.Інституту інноваційних технологій і змісту освіти ( Удод О. А.):
надавати науково-методичну допомогу експериментальному навчальному закладу Харківській гімназії № 169;
розмістити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», на веб-сайтах Міністерства та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра                                                                    Б. М. Жебровський

 

УМОВИ
конкурсного приймання учнів до класів, що працюють за науково-педагогічним проектом
"Інтелект України"

1. Загальні положення конкурсу
2. Організація конкурсу

3. Проведення конкурсу
4. Порядок зарахування

 

 

 
©2011 Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6. Усі права застережені. Посилання на www.bor-school6.com.ua є обов'язковим.
Україна, Київська область, м.Бориспіль, вул. Головатого, 19. Роман Гунарі. +38(098) 888-33-70